Kontakt

Siedziba:
EnergySun Sp. z o.o.
05-270 Marki
al. Piłsudskiego 53

Biuro handlowe:
ul. Lisa Kuli 7, Marki
tel. 784-22-88-08
email: biuro@energysun.pl
Czynne:
Pn.-Pt. 9:00-17:00


Dział serwisu:
email: serwis@energysun.pl

NIP: 125 132 51 48
REGON: 015775844
KRS: 0000217106
Nr konta:
32 10501012 1000009030077094

FOTOWOLTAIKA WARSZAWA

Fotowoltaika – jak to działa?

 

Fotowoltaika stanowi obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych dziedzin nauki i techniki, któraprezentuje nowoczesną formę przetwarzania docierających do Ziemi promieni słonecznych w energię elektryczną. Inaczej, to nauka, która zajmuje się wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania, jakie emituje słońce. Generowanie tak niezbędnej w codziennym funkcjonowaniu elektryczności właśnie w tak całkowicie ekologicznych warunkach, to doskonała odpowiedź na oszczędność zarówno dla osoby fizycznej, jak również większych miejskich kompleksów i instytucji.

 

Najważniejszym i kluczowym etapem wspomnianego wyżej procesu przemiany energii solarnej na elektryczną jest moment styczności promieni rzucanych przez słońce z zamontowanym ogniwem, będącym częścią panelu fotowoltaicznego. Cały mechanizm rozpoczyna się już od momentu, kiedy foton, czyli najmniejsza jednostkaświatła zostaje pochłaniany przez krzem, w efekcie przenosi elektron i zmienia jego położenie. To zdarzenie w praktyce można określić mianem przepływu prądu elektrycznego.

Solartechnik
22

Fotowoltaika Warszawa – Twój eko dom

 

Dzięki możliwości generowania prądu elektrycznego za pomocą paneli fotowoltaicznych montowanych zarówno na dachu Twojego budynku mieszkalnego, jak również w bliskim sąsiedztwie domostwa i nie tylko, proces wytwarzania energii elektrycznej jest całkowicie bezpłatny. Jednak wspomniana forma przetwarzania prądu zyskała tak wielkie uznanie nie tylko ze względu na swoją innowacyjność. To również niezwykle praktyczna, a co najważniejsze ekologiczna metoda, która jedynie zakłada niezbędną obecność promieni słonecznych, dostępnych wszędzie bez ograniczenia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy Energy Sun Warszawa. Ogromnie cieszymy się, że nasze usługi w postaci wdrażania szeregu rozwiązań związanych z technologią uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pozwoliły nam pomagać Państwu nieprzerwanie już ponad dwudziestu pięciu lat, a co za tym idzie od ponad ćwierć wieku realizujemy naszą misją ku zadowoleniu rzeszy Klientów!

Dowiedz się więcej! Fotowoltaika Mazowieckie zaprasza do kontaktu!

 

Dotacje


Jesteśmy dostawcą technologii i rozwiązań w branży energii odnawialnych i solarnych.

Dotychczasowe doświadczenie, ciągły rozwój oferty i technologii solarnych, pozwoliły dobrze zrozumieć potrzeby naszych klientów. Na tej podstawie opracowujemy wysokiej jakości, konkurencyjne rozwiązania dla rozwijającej się obecnie w Polsce branży fotowoltaicznej.

Oferowane systemy produkcji energii elektrycznej ze słońca bazują na naszych doświadczeniach w branży energii odnawialnych i solarnych, w tym w szczególności:

 • znajomości rozwiązań technicznych i technologicznych
 • prowadzonych ciągłych analizach, testach, porównaniach i weryfikacji elementów architektury systemów solarnych – ukierunkowanych na optymalną konfigurację, efektywność i niezawodność działania
 • długoletnich relacjach biznesowych z dostawcami i producentami elementów architektury systemów
 • współpracy z ekspertami i praktykami z sektora technologii solarnych
 • dużej liczbie zrealizowanych inwestycji budowy systemów solarnych

 

Nasz zespół dysponuje wysokimi i uzupełniającymi się kompetencjami, odpowiada za właściwe konfiguracje i optymalizację systemów, dostosowywanie rozwiązań do potrzeb inwestorów. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, śledzimy nowości branżowe, rozwijamy umiejętności i zdobywamy wiedzę. Osoby z wykształceniem biznesowym i wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów i zarządzaniu inwestycjami gwarantują właściwy nadzór nad realizacją inwestycji, sporządzaniem harmonogramów realizacji działań, przygotowywaniu dokumentacji oraz opracowywaniu rozwiązań finansowania inwestycji (zależnie od potrzeb i możliwości inwestora).

 

Każdą inwestycję traktujemy z należytą starannością. Dokonujemy analizy potrzeb i możliwości klienta. Doradzamy i opracowujemy rozwiązania najlepiej spełniające potrzeby.

 

Produkcja prądu przez instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kWp będzie się kształtować, w ciągu roku, w przybliżeniu, jak poniżej:

 

01

 

Obsługujemy każdy projekt kompleksowo:

 1. Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej – konfiguracji generatora i układu modułów

Zakres usługi przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej, wraz z symulacją zacienień, wizualizacją 3D.

 • Opracowanie architektury instalacji fotowoltaicznej, tj. określenie wielkości i mocy instalacji; wybór modułów i falownika/ów do zastosowania w instalacji; konfiguracja połączeń modułów fotowoltaicznych w łańcuchy; dobór falownika/ów do wielkości generatora z uwzględnieniem podziału na poszczególne części instalacji (przyłączenie łańcuchów i MPPT trackerów); określenie rodzaju wymaganego okablowania (przekrój przewodów solarnych DC).
 • Określenie rozkładu generatora fotowoltaicznego (umiejscowienie modułów fotowoltaicznych)
 • Określenie sposobu montażu modułów (rodzaj systemu montażowego, sposób mocowania, itd.)
 • Ustalenie miejsca ulokowania falownika/ów i włączenia się do instalacji elektrycznej
 • Przygotowanie symulacji wielkości generowanego prądu przez projektowaną instalację fotowoltaiczną w ujęciu rocznym: sumarycznie i w podziale na miesiące
 • Opracowanie efektu ekologicznego – redukcji emisji CO2 do atmosfery wynikającego z zastosowania instalacji fotowoltaicznej
 • Symulację zacienienia (wpływ otoczenia – np. sąsiadujących budynków, drzew na pracę instalacji; zacienienie zostanie uwzględnione na etapie projektowym w celu właściwego umiejscowienia modułów fotowoltaicznych – z wykorzystaniem wizualizacji 3D.

 

 1. Opracowanie Zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego

Opracowanie Zgłoszenia do zakładu energetycznego celem przyłączenia instalacji do sieci energetycznej.

Usługa obejmuje pełne opracowanie dokumentacji – Wniosek wraz z załącznikami (dokumenty opracowywane są po wykonaniu instalacji).

 

 1. Montaż i uruchomienie instalacji
 • dostawa wszystkich elementów architektury na miejsce instalacji
 • montaż całości generatora fotowoltaicznego na dachu budynku
 • montaż falownika/ów w odpowiednich miejscach
 • wykonanie instalacji po stronie DC – połączenie generatora PV z falownikami
 • wykonanie instalacji po stronie AC – przyłączenie instalacji do sieci energetycznej (zgodnie z procedurą i wytycznymi zakładu energetycznego)
 • Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej:
 • Rozruch instalacji fotowoltaicznej i weryfikacja parametrów pracy
 • Testy i analizy pracy systemu PV

(określenie ostatecznego kosztu montażu i uruchomienia instalacji wymaga przeprowadzenia audytu planowanej instalacji)

 

Listy referencyjne do pobrania w formacie *.pdf: ReferencjeES.pdf