Kontakt

Siedziba:
EnergySun Sp. z o.o.
05-270 Marki
al. Piłsudskiego 53

Biuro handlowe:
ul. Płochocińska 15, Warszawa
tel. 784-22-88-08
email: biuro@energysun.pl
Czynne:
Pn.-Pt. 9:00-17:00


Dział serwisu:
email: sewis@energysun.pl

NIP: 125 132 51 48
REGON: 015775844
KRS: 0000217106
Nr konta:
32 10501012 1000009030077094

POMPY CIEPŁA

Gruntowne i powietrzne pompy ciepła, ceny – Warszawa

Energia odnawialna jest energią przyszłości, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by efektywnie wykorzystywać tę bezpłatną energię. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także chronić środowisko naturalne i własny portfel.

W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia wykorzystujące energie z gruntu, powietrza i wody gruntowej. Nasze produktu są przeznaczone do domów jedno- i wielorodzinnych oraz do obiektów przemysłowych do obiektów nowobudowanych jak i obiektów modernizowanych.

Jak działa pompa ciepła?

Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania.

gruntowe pompy ciepła gruntowe pompy ciepła warszawa gruntowe pompy ciepła warszawa cennik pompy ciepła powietrzne pompy ciepła powietrzne ceny pompy ciepła powietrzne do cwu pompy ciepła warszawa powietrzne pompy ciepła warszawa pompy ciepła warszawa serwis

Schemat prostej sprężarkowej pompy ciepła: 1) skraplacz, 2) zawór dławiący (lub kapilara), 3) parownik, 4) sprężarka.

Przeznaczenie pompy ciepła

Nasze produktu są przeznaczone do domów jedno- i wielorodzinnych oraz do obiektów przemysłowych do obiektów nowobudowanych jak i obiektów modernizowanych.

Zalety pomp ciepła

 • Pompa ciepła obniża koszty ogrzewania (nawet o 75% w stosunku do spalania gazu płynnego, oleju opałowego czy prądu)
 • Pompa ciepła to bardzo opłacalna inwestycja (amortyzuje się po kilku latach w stosunku do ogrzewania propanem, olejem, prądem, po około 8-10 latach przy ogrzewaniu gazem ziemnym)
 • Oferowane przez nas pompy posiadają wysoki współczynnik COP sięgający wartości 4,8 co oznacza, że pompa pracuje ze sprawnością 480%!!
 • Niższy koszt instalacyjny niż przy moztażu kotłowni starego typu
 • Pompa ciepła jest jedną z najbardziej niezawodnych technologii grzewczych – planowana żywotność sprężarki ok. 25 lat
 • Możliwość wykorzystania pompy ciepła jako klimatyzatora – chłodzenie aktywne lub pasywne
 • Pompa ciepła zasilana prądem to bezpieczeństwo dostaw  (analizy pokazują stabilny i przewidywalny wzrost cen prądu w ostatnich 40 latach w stosunku do gazu i oleju)
 • Pompa ciepła jest niezwykle prosta w obsłudze – gwarancja bezawaryjności
 • Pompa ciepła funkcjonuje bez palnego paliwa w budynku
 • Pompa ciepła nie emituje szkodliwych spalin w budynku – np. czad – bezpieczeństwo
 • Pompa ciepła nie wymaga pomieszczenia kotłowni i nie wymaga dużo miejsca zabudowy – oszczędność na inwestycji
 • Pompa ciepła nie wymaga podłączenia komina – oszczędność na inwestycji
 • Pompa ciepła nie wymaga przyłącza gazu lub składu opału – oszczędność na inwestycji
 • Pompa ciepła nie wymaga składu opału – oszczędność na inwestycji
 • Pompa ciepła to system grzewczy przyszłości
 • Pompa ciepła obniża emisję CO2, zużycie energii pierwotnej
 • Pompa ciepła korzysta z dużego udziału energii odnawialnej (ok. 70-75%)

Rodzaje pomp ciepła

Wyróżniamy dwa rodzaje pomp ciepła, te które czerpią ciepło z gruntu (lub wody) lub powietrza, dzielimy je na służące do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej oraz tylko do nagrzania ciepłej wody użytkowej.

Dolne źródło ciepła – grunt – kolektor pionowy

„100% darmowej energii prosto z ziemi” – to określenie dokładnie opisuje działanie gruntowej pompy ciepła. Jest to najczęściej wybierana forma zasilania pompy ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje energię zmagazynowaną w głębszych warstwach gruntu. Kolektory pionowe zajmują zdecydowanie mniej powierzchni działki niż kolektory poziome. W ich wypadku mamy gwarancję stabilności ciepła. Nośnikiem ciepła jest solanka (woda z czynnikiem odpornym na zamarzanie). Odległość pomiędzy sondami powinna wynosić minimum 6 m (w praktyce 10 m.). W przypadku obszernych instalacji lub jeżeli odległość między kolektorami a pompą jest większa niż 10 m. należy przewidzieć studnię zbiorczą.

ground-source-vertical

Dolne źródło ciepła – grunt – kolektor poziomy

Wężownica układana jest płasko lub spiralnie na głębokości ok 1,5 m. – 2 m. pod powierzchnią ziemi, poniżej granicy zamarzania ziemi. Do zalet tego rozwiązania można zaliczyć niższy koszt wykonania tego typu źródła z uwagi na brak konieczności użycia specjalistycznego sprzętu oraz stosownych pozwoleń. Jako wadę można uznać konieczność posiadania dużej powierzchni działki oraz brak możliwości innego wykorzystania tego terenu jak tylko trawnik.

ground-source-closed-loop

 

Dolne źródło ciepła – woda

Pompy ciepła wykorzystujące energię wód możemy podzielić na dwa rodzaje: pierwszy, zasilający pompę z wód gruntowych, do których uzyskujemy dostęp przez odwierty lub studnie. Działanie takiej pompy polega na przetłoczeniu przez pompę pobranej wody i odprowadzeniu jej z powrotem pod ziemię. Zaletą wód gruntowych jest ich stabilna temperatura i wysoki uzysk energetyczny. Wadą tego typu instalacji jest jej skomplikowanie oraz konieczność uzyskania pozwoleń.

Drugi to wody powierzchniowe (stawy, jeziora itp.), są one najtańszym źródłem energetycznym (przy odpowiedniej bliskości do ogrzewanego obiektu), jednakże pompy ciepła zasilane w ten sposób charakteryzują się niższym współczynnikiem sprawności w okresie zimowym. Kolektory układa się podobnie jak w gruncie (kolektor poziomy). Tego typu źródło wymaga odpowiedniej głębokości (powyżej 3m.), celem uzyskania temperatury zasilania na wystarczająco wysokim poziomie.

ground-source-pond

Dolne źródło ciepła – powietrze

Z instalacyjnego punktu widzenia najwygodniejsza i najtańsza jest powietrzna pompa ciepła, ponieważ nie wymaga wykonania odwiertów ani wykopów. Taka pompa ciepła wykorzystuje powietrze zewnętrzne jako źródło energii cieplnej o niższej temperaturze. Ciepło z powietrza jest wdmuchiwane do pomieszczenia poprzez nawiewy podobne do klimatyzacji lub przekazywane do instalacji wodnej (kaloryfery, klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe).

Pompa tego rodzaju szczególnie nadaje się do budynków istniejących lub modernizowanych. Większość pomp tego typu działa bez wspomagania jedynie do około -15/- 20⁰C). Poniżej tej temperatury pompa musi działać dodatkową grzałką elektryczną inne źródło ciepła, które w tych szczytowych chwilach wspomoże pompe ciepła.

air-source-heat-pump

wykres01